Kontakt

Rad sa polovinom radnog vremena

Refundacija plate po osnovu rada sa jednom polovinom punog radnog vremena

Ovo pravo radi pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju ostvaruje se po postupku propisanom pravilnikom (na način propisan za ostvarenje prava poslodavca na refundaciju isplaćene naknade neto plate porodilji ) zaposlenom roditelju za drugu polovinu punog radnog vremena ( refundacija polovine plate) .Pravo se priznaje na period od godinu dana uz mogućnost produženja ovog prava.

Potrebna dokumentacija

 • uredno popunjen „Obrazac RPR-2“ i „Obrazac RPR-2“;
 • nalaz i mišljenje ovlaštenog doktora o potrebi djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju za pojačanom njegom i staranjem i potrebi zaposlenog roditelja da radi sa jednom polovinom punog radnog vremena;
 • rješenje o ocjenjivanju sposobnosti i razvrstavanju djeteta ometenog u razvoju ili nalaz i mišljenje prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
 • rješenje poslodavca o odobravanju rada sa jednom polovinom punog radnog vremena;
 • Za poslodavca rješenje o upisu u sudski registar ili odobrenje za rad, JIB obrazac i obavještenje o razvrstavanju poslovnih subjekata po djelatnosti;
 • dokaz o privremenom ili trajnom odsustvu jednog roditelja (presuda suda, zatvorska kazna, boravak u inostanstvu i dr.);
 • dokaz o produženom roditeljskom pravu za djecu stariju od 18 godina (odluka Suda);
 • dokaz o isplaćenoj neto – plati za puno radno vrijeme, odnosno iznosu plate za jednu polovinu punog radnog vremena (platne liste  , rekapitulacije, MOP-ovi, izvodi o plaćenim doprinosima i isplaćenim platama 12 mjeseci unazad za vrijeme korištenje prava );
 • ugovor o radu oba zaposlena roditelja;
 • dokaz da je nezaposleni roditelj nesposoban da se stara o djetetu;
 • dokaz da dijete nije smješteno u socijalno – zdravstvenu ustanovu;
 • i druga dokumentacija po potrebi, na zahtjev prvostepenog organa.