Kontakt

Materinski dodatak

Ostvaruje  svaka majka  po rođenju djeteta za prvo troje djece  u porodici u trajanju od 365 dana, a od prvog dana narednog mjeseca od podnošenja zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 90 dana od rođenja djeteta. Ovo pravo je određeno sa dva uslova: Da porodilja nije zaposlena odnosno da se ne koristi pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva.Imovinskim cenzusom koji utvrđuje direktor Javnog fonda za svaku godinu, od 01/2018 predviđeno da svaka nezaposlena majka osvaruje pravo na naknadu u visini od 405 KM

 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda ili uvjerenje nadležnog organa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz);
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu;
 • izvod iz matične knjige umrlih (za umrle supružnike i djecu);
 • fotokopija ličnih karata oba supružnika;
 • dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za poslednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva);
 • uvjerenje o katastarskom prihodu iz prethodne godine;
 • potvrdu o kataloškoj vrijednosti pokretne imovine izdatu od osiguravajuće kuće (kopiju saobraćajne dozvole za vozilo, radnu mašinu..);
 • uvjerenje Poreske uprave o ukupno prijavljenim prihodima koji podliježu oporezivanju;
 • uvjerenje o redovnom pohađanju škole za djecu školskog uzrasta;
 • nalaz i mišljenje ili rješenje o razvrstavanju lica ometenih u psiho-fizičkom razvoju;
 • rješenje o starateljstvu odnosno usvojenju;
 • drugi dokazi o spornim činjenicama (npr: izjava i sl.).