Kontakt

Interni akti

INTERNI AKTI

1.Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Doboj-Prečišćen tekst broj 01-013-132/09 od 26.03.2009. godine
2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Doboj-prečišćeni tekst, broj 01-013-54/10 od 26.02.2010. godine
3.Odluka o usklađivanju akata o osnivanju Javne ustanove Centra za socijalni rad Doboj, broj 01-013-433/11 od 30.11.2011. godine
4.Statut Javne ustanove Centar za socijalni rad Doboj broj 01/20-12-3/13 od 26.02.2013. godine
5.Pravilnik o postupku direktnog sporazuma broj 01/20-530-1/15 od 22.01.2015. godine
6.Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Centra, broj 01/5-531-13/06 od 20.09.2006. godine
7.Plan sigurnosti ličnih podataka
8.Pravilnik o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći namjenjenih za korisnike socijalne zaštite
9.Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, broj 01/20-530-11/17 od 20.02.2017. godine
10.Pravilnik o zaštiti od požara, broj 01/20-530-31/16 od 15.09.2016. godine
11.Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Centru za socijalni rad Doboj
12.Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, fizičkim, organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka
13.Odluka o korištenju subvencije

14.Odluka o korištenju usluga javne kuhinje

15. Pravilnik o naknadi troškova prevoza u Centru za socijalni rad Doboj

16.Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za socijalni rad Doboj