Kontakt

Vizija

Centar za socijalni rad Doboj je ustanova sa javnim ovlaštenjima koja na principima vođenja (menadžmenta) zaštite, nastoji pružiti efikasne i visoko-kvalitetne usluge socijalnog rada i socijalne zaštite, koje su u funkciji podrške korisnicima i dobrostanja svih građana grada Doboj.