Kontakt

Usluge socijalnog rada

Pravo na usluge socijalnog rada su besplatna za sve građane. Grad može propisati učešće građana u troškovima određenih usluga socijalnog rada koje pruža socijalna služba a koje nisu u funkciji preventive, ostvarivanja prava iz ovog zakona i porodično pravne zaštite.
Planirani poslovi iz socijalne zaštite su poslovi od opšteg interesa, a u skladu su sa ljudskim pravima, i o njima treba da se stara Grad.