Kontakt

Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

  • Pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizičkim, mentalnim, čulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine, a koja su poslije završene osnovne škole, a najkasnije do navršene 30. godine života, uključena u proces obrazovanja, a to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
  • Pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju ostvaruje se u vidu naknada za: troškove smještaja i troškove gradskog, odnosno međugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjesečne karte.
  • Djeci i omladini upućenoj na obrazovanje van mjesta prebivališta, osim troškova priznaju se troškovi prevoza do mjesta prebivališta jednom mjesečno u visini stvarnih troškova najniže cijene karte javnog saobraćaja.

Prvostepena stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju koja radi pri Centru, imenovana Rješenjem Gradonačelnika, upućuje lice sa smetnjama u razvoju na osposobljavanje za rad (smještaj u ustanovu). Pravilnikom o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju donesenim od strane Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske propisan je sastav komisije.  Ustanove za smještaj djece i omladine sa smetnjama u razvoju nalaze se van područja grada Doboj. Troškovi smještaja po jednom licu mjesečno iznose  650 – 725 KM i propisani su Rješenjem Ministra zdravlja i socijalne zašttite Republike Srpske. Isti su promjenjivi obzirom na činjenicu da se Rješenje o cijenama smještaja  donosi svake godine u januaru. Na ove iznose dodaju se troškovi za lične potrebe, čiji je procenat utvrđen zakonom (5% od cijene smještaja u ustanovu). Ovo pravo uređeno je Zakonom o socijalnoj zaštiti, Pravilnikom o učešću srodnika u troškovima izdržavanja, smještaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu i Pravilnikom o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju.