Kontakt

Novčana pomoć

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti pojedinac nesposoban za rad, koji nema vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene ovim zakonom, koji nema višak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nema obveznike izdržavanja u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ti obveznici izdržavanja zbog invalidnosti i druge objektivne spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ga izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti porodica u cjelini čiji članovi nisu sposobni za rad, koji nemaju vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći, koji nemaju višak stambenog prostora, koji nemaju drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nemaju obveznike izdržavanja u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ti obveznici izdržavanja zbog invalidnosti ili drugih objektivnih spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ih izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja.

Potrebna dokumentacija

  • zahtjev za ostvarivanje prava,
  • fotokopija lične karte za sve punoljetne članove domaćinstva,
  • izvod iz MKR (rodni list) za maloljetne članove domaćinstva,
  • izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
  • dokaz o materijalnom i radnom statusu za sve obveznike izdržavanja,
  • zemljišno knjižni izvadak i uvjerenje o posjedu za lice za koje se podnosi zahtjev, i
  • druga dokumentacija koja može poslužiti službenom licu kao dokaz u upravnom postupku