Kontakt

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbjeđuje se pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini koji se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe:

  • za dijete koje se nađe u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više članova porodice, dugotrajnog liječenja, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti i
  • za punoljetno lice koje se nađe u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, dugotrajne nezaposlenosti, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više članova porodice, dugotrajnog liječenja, izdržavanja kazne, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti.

 

Potrebna dokumentacija

  • zahtjev za ostvarivanje prava,
  • fotokopija lične karte za punoljetne članove domaćinstva,
  • Izvod iz MKR (rodni list) za maloljetne članove domaćinstva,
  • izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
  • dokaz o materijalnom i radnom statusu za sve članove domaćinstva,
  • uvjerenje o posjedu za sve punoljetne članove (katastar) i
  • druga dokumentacija koja može poslužiti službenom licu kao dokaz u upravnom postupku