Kontakt

Misija

Centar za socijalni rad Doboj je dio sistema javnih službi Republike Srpske i provodi:

  • poslove socijalne zaštite, praćenje i proučavanje socijalnih potreba stanovništva, identifikovanje korisnika, planiranje, projektovanje i organizovanje socijalnih akcija, lobiranje i informisanje;
  • aktivnosti na pokretanju inicijativa stručne podrške i koordinacije, aktivnosti na sprovođenju socijalne zaštite na području grada, te supervizije i monitoringa, kao i realizacije usluga koje su delegirane partnerima; razvoj mješovitog sistema usluga;
  • programe u zajednici usmjerene na aktiviranje socijalnih potreba, dijagnostiku, savjetodavno- terapijski rad zasnovan na primjeni stručnih, naučnih saznanja s ciljem pružanja stručne pomoći pojedincima ili grupama u rješavanju životnih teškoća, sprečavanju i ublažavanju posledica takvog stanja;
  • humanitarne aktivnosti, kroz podsticanje, organizovanje i koordiniranje dobrovoljnog humanitarnog rada u okvirima svog djelovanja;
  • aktivnost podsticanja i razvijanja saradnje sa širom društvenom zajednicom.