Kontakt

Djelovanje

 1. Poslovi Centra za socijalni rad u vršenju javnih ovlašćenja razvrstavaju se na:
  • poslovi socijalne zaštite
  • poslovi porodično – pravne zaštite
  • poslovi krivično – pravne zaštite maloljetnika
  • poslovi dječije zaštite
  • normativno-pravni, opšte-administrativni i materijalno-finansijski poslovi
  • poslovi evidencije i dokumentacije
 1. Pored prethodnog Centar u okviru svoje redovne djelatnosti obavlja preventivnu djelatnost usmjerenu na otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana.
 2. Obavlja dijagnostiku savjetodavno-terapijski rad zasnovan na primjeni stručnih i naučnih saznanja s ciljem pružanja stručne pomoći pojedincima ili grupama u rješavanju životnih poteškoća, sprečavanju ili ublažavanju posledica takvog stanja.
 3. Centar podstiče, koordinira i organizuje dobrovoljni humanitarni rad u okvirima svoje djelatnosti, ostvaruje značajnu vaspitnu funkciju – posebno djece i omladine.
 4. Centar podstiče i razvija saradnju s ostalim činiocima društvene zajednice u cilju unapređenja socijalne zaštite.