Kontakt

PROMOCIJA HRANITELJSTVA

Centar za socijalni rad Doboj, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i UNICEF-om, pokrenuo kampanju afirmacije i angažovanja novih hraniteljskih porodica, a sve u cilju unapređenja zaštite djece bez roditeljskog staranja.

Hraniteljstvo obezbjeđuje odrastanje u porodičnom okruženju onoj djeci koja nisu u mogućnosti odrastati u vlastitoj porodici. Dijete može biti zbrinuto samo u onoj porodici koja pruža dovoljno garancija da će dijete pravilno njegovati i obezbijediti njegov optimalan rast i razvoj. Hraniteljska porodica treba biti prvenstveno potpuna porodica , ali u nekim slučajevima i jednoroditeljska porodica. Da bi se djetetu osiguralo adekvatno zbrinjavanje, potrebno je da hraniteljska porodica ima sređene porodične, materijalne, stambene i druge prilike, kao i da je zdravstveno sposobna.

Naša iskustva govore o tome da još uvijek nemamo dovoljno porodica koje bi mogle prihvatiti djecu na smještaj iako imamo veliku potrebu za takvim porodicama.

Nadamo se da ćemo promocijom hraniteljstva i upoznavanjem javnosti sa problemom smještaja djece bez roditeljskog staranja povećati broj porodica zainteresovanih za prihvat djece bez roditeljskog staranja.

Zainteresovani građani za hraniteljstvo o svim detaljnim informacijama mogu se obratiti Centru za socijalni rad Doboj.