Kontakt

Obilježavanje Međunarodnog dana porodice u Centru za socijalni rad Doboj

Dana 14.05.2018. godine povodom Međunarodnog dana porodice, održan je sastanak Centra za socijalni rad Doboj sa hraniteljskim porodicama  ove lokalne zajednice. Ovaj Centar obilježava ujedno i desetu godišnjicu otkada su se prvi hranitelji odvažili da prihvate ovu odgovornu ulogu i zbrinu djecu u svojim porodicama.

Pored uručene skromne novčane podrške, sa hraniteljskim porodicama razgovaralo se o trenutnom stanju i mogućnostima da se uslovi u kojima ove porodice žive unaprijede. Dobojski Centar spreman je podržati inicijative koje se tiču adekvatnijih zakonskih rješenja kojim bi se predvidjela veća finansijska izdvajanja za ovu populaciju kao i druge mjere koje bi pozitivno uticale na kvalitet života hraniteqskih porodica, a samim tim i djece.

U proteklom periodu na sastancima sa resornim Ministarstvom razmatran je plan promocije hraniteljstva sa konkretnim koracima, kao i metodologija distribucije promotivnih materijala.

Centar za socijalni rad Doboj najavljuje buduće aktivnosti o  širenju svijesti o značaju hraniteljskih porodica kao najboljeg oblika zbrinjavanja djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, te izbor i edukaciju budućih potencijalnih hranitelja. Ovom prilikom pozivamo sve zaintereso

vane građane, koji bi željeli da se bave pomenutim humanim i odgovornim pozivom da se za sve informacije obrate Centru za socijalni rad  Doboj.