Kontakt

Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Predstavnik Centra za socijalni rad Doboj učestvovao je u edukaciji profesionalaca na temu ”Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci“ koju je kroz implementaciju projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ realizovano Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS. Edukacija koja je održana na Vlašiću u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2017. godine obuhvatala je upoznavanje sa osnovnim pojmovima nasilja, te ukazivanje na neophodnost saradnje svih institucija iz vladinog i nevladinog sektora uključenih u prevenciju nasilja nad djecom. Kroz dvodnevno frontalno predavanje, dskusije i studije slučaja predavači, prof.dr. Ivana Zečević, prof.dr. Elmedin Muratbegović i mr.sci. Eneid Hasanović upoznali su učesnike edukacije sa  fenomenologijom nasilja na internetu, sistemom ranog prepoznavanja nasilja nad djecom u digialnom okruženju, te mapiranjem/analizom i istraživanjem  stanja u oblasti nasilja nad djecom. Edukativni dio predavanja zavšen je kroz grupni rad i studije slučaja u cilju ostavrivanja certifikata o učešću u ovoj edukaciji.