Kontakt

Promocija realizacije projekta

Dana 01.12.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Doboj upriličena je promocija projekta renoviranja dvije prostorije za rad psihologa i opremanje didaktičkim materijalom za rad sa djecom od strane „World Vision“ BiH nevladine organizacije u našem Centru. Prostorije su krajem prošlog mjeseca renovirane a ovim projektom će se stvoriti uslovi za nove i kvalitetnije usluge u ovoj ustanovi.

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih kategorija sa kojima se radi u Centru za socijalni rad su djeca i mladi.

Djeca i maloljetnici kao direktni ili indirektni korisnici usluga Centra prolaze kroz buran i stresan period (često se osjećaju neshvaćeno i neprihvaćeno od roditelja ili okruženja, uplašeni su novonastalom situacijom, vrlo često su svjedoci konfliktnih i nasilnih situacija među roditeljima,  zabrinuti  su zbog prolaska kroz sudske postupke i provođenje vaspitnih mjera i sl). Adaptacijom dvije prostorije u kojima rade stručni radnici obezbjeđena je preko projektne aktivnosti od strane NVO Word Wision.

Adaptaciom je prvenstveno olakšan pristup i prilagođavanje na ustanovu djeci i omladini, ali je i stručnim radnicima  omogućeno da bolje i posvećenije obavljaju svakodnevne profesionalne aktivnosti.

Ako jedan Centar i njegove poslovne aktivnosti posmatramo iz perspektive djece i omladine (kao korisnika usluga) adaptacija prostorija kroz veselije boje, osvježen i prilagođen namještaj, klimatizovane prostorije, didaktičke igračke i bolju tehničku opremljenost omugućava da se uspostavi stimulativnije, sigurnije i podržavajuće okruženje, lakša prilagođavanje i smanjenje dodatne izloženosti stresu u prvom kontaktu sa ustanovom. Kroz adaptirane prostorije stvorena je toplija atmosfera, osjećaj povjerenja za vrijeme boravka, procjene i savjetodavnog rada, a didatktičkim materijalom omogućava se  djeci i omladini da metodama koje su za njih predviđene i prilagođene iskažu svoje potrebe i interese.

Ako adaptaciju prostorija posmatramo sa  stanovišta profesionalnog rada i usluga koje se pružaju u Centru može se istaći da kvalitetniji uslovi rada dovede do toga da rad bude produktivniji i konstruktivniji, da se poslovi stučnih radnika obavljaju u kraćem vremenskom periodu  čime se  ostavljanje više vremena i prostora da se posveti radu sa strankama (djecom i omladinom). Bolja tehnička opremljenost, uslovne prostorije i prijatno okruženje omogućava uvođenje novih  usluga i aktivnosti koje će u narednom periodu pružati Centar za socijalni rad.

Ako uzmemo u obzir da ostvarivanje ciljeva socijalne zaštite, a prvenstveno zaštite i interesa djece i maloljetnika zavisi od društvenih mogućnosti i sredstava, odnosno od toga kojim kapacitetima i resursima raspolažu nadležne službe, u ovom slučaju Centar za socijalni rad, kao i od motivisanosti i profesionalnog pristupa stručnih radnika da u  svom radi sa korisnikom iskoriste vlastite profesionalne kapacitete, bolji uslovi rada proizašli adaptacijom prostorija Centra dovešće da se umnogome  olakšaju i jednim dijelom i ostvare navedeni ciljevi.